Informacje bieżące

Druga tura rekrutacji na studia II stopnia od 15 lutego do 2 marca br. 20.02.2023 08:50

Internetowa Rekrutacja Kandydatów została uruchomiona 15 lutego o godz. 12:00, zapraszamy do rejestracji do 1 marca do godziny 12:00.

 

Szanowni Państwo,

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 21 lutego do 2 marca br.

Kandydat  na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji, o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia: 
wnozir.zut.edu.pl/strona-dla-kandydatow/rekrutacja/magister-ii-stopien.html

 

Zapraszamy!