Informacje bieżące

DZIŚ RUSZA REKRUTACJA! 16.01.2023 11:59

Od 16 stycznia 2023 roku możesz rekrutować się i rozpocząć studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na naszych kierunkach w formie stacjonarnej.

 ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURAMIKROBIOLOGIATECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i niestacjonarnej TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.

Jeśli nie zdążysz zarekrutować się na semestr zimowy, to możesz zacząć wybrane studia także w semestrze letnim.

Jeżeli problemy finansowe uniemozliwiają ci studiowanie, to sprawdź wsparcie w postaci stypendiów i zapomogi oferowane na Uczelni (wnozir.zut.edu.pl/strona-studentow/stypendia.html).

Zapraszamy do kontaktu: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl  tel.: 91 449 66 56