Informacje bieżące

Informacja dla wnioskujących o środki na realizację projektów 24.02.2023 12:55

W menu „Nauka” w zakładce „Pozyskiwanie funduszy” zostało zamieszczone zaktualizowane zestawienie programów, w ramach których można ubiegać się o środki na finansowanie projektów. Programy te zostały podzielone na grupy wraz z przypisaną do nich jednostką nadzorującą. Jednostka ta jest merytorycznie odpowiedzialna za wsparcie przy opracowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego, a w przypadku otrzymania dofinansowania – również za nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem, zgodnie z Zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dn. 12.07.2022 r.

 

Zachęcamy do korzystania z ww. zestawienia oraz do kontaktu z właściwymi jednostkami nadzorującymi.