Informacje bieżące

Jak to miło, że znów się spotykamy! – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 22.04.2022 13:27

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń współorganizowanych przez pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa oraz członków Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Odbywa się ona w 11 blokach tematycznych (produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo; weterynaria, architektura krajobrazu) i skierowana jest do uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Także w tym roku XLV edycja Olimpiady (eliminacje okręgowe) odbyła się w Zespole Szkół nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach. W tegorocznych eliminacjach, które miały miejsce 8 kwietnia, w bloku technologia żywności uczestniczyło 16 osób, które rywalizowały pisząc test a następnie wykonując zadania praktyczne. W jury zasiadały: dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT, dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT, dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT.
Laureatami szczebla okręgowego OWiUR (blok technologia żywności), zakwalifikowanymi do etapu centralnego, zostali:
I. miejsce: Dominiak Łukasz z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim  
II. miejsce: Kłosowska Joanna  z Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
III. miejsce: Kubasiewicz Kacper Filip z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim

Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka i teoretyka, bloku technologia żywności, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczył Pan Prodziekan ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, prof. ZUT. W tym roku najlepszym teoretykiem, jak i praktykiem, okazał się Pan Dominiak Łukasz z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!