Informacje bieżące

Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa - 23.09.2022. 13.05.2022 08:48

Program Jubileuszu 70-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Uwaga: Miejsce spotkania zostanie podane pod koniec maja.
Dzień spotkania to 23 września 2022.

10:00 - Uroczyste otwarcie Jubileuszu 70-lecia przez JM Rektora ZUT w Szczecinie
10:15 - Powitanie zaproszonych gości przez Dziekana WNoŻiR
10:30 - Historia wydziału okiem nauczycieli akademickich
11:00 - Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
12:30 - Przerwa kawowa
13:00 - Zwiedzanie Muzeum Ichtiologicznego
13:30 - Poczęstunek
15:00 - Spotkania w Katedrach -zapoznanie się z problematyką badawczą i dorobkiem pracowników