Informacje bieżące

Materiały edukacyjne dla studentów 12.04.2023 02:33

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) zakończyła realizację projektu Transnational Quality Education for Organic Food Safety realizowanego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne Erasmus+.

W projekcie uczestniczyło pięć krajów: Polska, Niemcy, Chorwacja, Włochy i Estonia. W ramach projektu przeprowadzono badania wśród ekologicznych producentów i przetwórców na temat systemu bezpieczeństwa żywności oraz opracowano liczne materiały dydaktyczne, jak filmy, księgi HACCP, podręcznik i materiały e-learningowe. Koordynator projektu dr hab. Joanna Trafiałek, prof SGGW zaprasza do zapoznania się z wynikami projektu: www.safe-rgfood.eu

Materiały są dostępne w różnych językach, w tym w języku polskim:

Handbook
Księgi HACCP
Materiały e-learningowe
Wideo