Informacje bieżące

Nowy projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (nr umowy 00002-6520.3-OR1600002/22/23) realizowany na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 24.07.2023 07:18

Projekt realizowany jest przez konsorcjum Darłowskiej Grupy Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich sp. z. o.o. w Darłowie (Lider) oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Partner naukowy).

Od lutego 2023 roku trwają prace w zakresie opracowania metodyki i zaprojektowania narzędzi, a od początku lipca 2023 r. rozpoczęto terenowe prace badawcze w zakresie możliwości  wykorzystania innowacyjnych pułapkowych narzędzi połowu tzw. „klatek” w ramach projektu  pn. „Opracowanie i wykorzystanie pułapkowych narzędzi połowu dostosowanych do warunków panujących w polskiej przybrzeżnej strefie Bałtyku”. Prototypy tych narzędzi będą testowane przede wszystkim w wodach morskich - w przybrzeżnej strefie Bałtyku na 21 jednostkach rybackich, jak również w wodach estuariowych - Zalewie Szczecińskim i jeziorze Dąbie przy wykorzystaniu 4 łodzi rybackich, a także w wodach śródlądowych - w jeziorze Ińsko (wykorzystując zaplecze badawcze Wydziałowej Stacji Badań Modelowych w Ińsku). Celem operacji jest zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja  niechcianych połowów. Badania będą prowadzone również pod kątem określenia składu gatunkowego oraz długościowego połowów, jak i skuteczności zabezpieczenia połowu przed atakiem fok