Informacje bieżące

Pływające wyspy 30.06.2022 14:47

Studenci pierwszego roku kierunku Ichtiologia i akwakultura w trakcie zajęć terenowych zbadali możliwość wykorzystania aktywnych barier w postaci sztucznych pływających wysp z makrofitami.

Zadanie to miało służyć usuwaniu biogenów z wód zeutrofizowanych. Pływające wyspy usytuowane są w porcie jachtowym w Wolińskim Parku Narodowym oraz w delcie Świny. Samodzielnie pobrane próbki wody analizowali następnie w laboratorium. Był to doskonały sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotu Hydrochemia.