Informacje bieżące

Projekt: Trzeci Wiek Technologicznie 08.07.2022 18:12

Dnia 10 maja 2022 r. pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie we współpracy z przedstawicielami Szczecińskiego Oddział Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności uczestniczyli w projekcie Trzeci Wiek Technologicznie (Power 03.01.00-00-T175/18).

W ramach projektu przeprowadzili zajęcia dla Seniorów ze Stargardu. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych, a także wysłuchali wykładu Pana dr hab. inż. Artura Ciemniaka, prof. ZUT pt. „Ile chemii jest w żywności?”. W zakresie warsztatów zrealizowano trzy bloki tematyczne tj. „Smakołyki z mleka”, „Zastosowanie enzymów w technologii żywności” oraz „Paprykarz szczeciński w nowej odsłonie’. Zajęcia zostały zrealizowane w Katedrze Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności oraz w Katedrze Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej, a prowadzącymi byli: Pani dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT, Pani dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT, Pan dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT oraz Pan dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT i Pani dr inż. Katarzyna Felisiak.