Informacje bieżące

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia trwa! 03.08.2022 09:15

Ponownie została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki:

- ichtiologia i akwakultura;
- mikrobiologia;
- technologia żywności i żywienie człowieka

Rejestracja poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów: link.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń) do wyczerpania planowanego limitu przyjęć, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA, ZUT w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin,
pokój nr 14 - parter
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

Uwaga!
Inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym.
e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

tel: 91 449 66 56

Serdecznie zapraszamy!
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna