Informacje bieżące

Spotkanie JM Rektora z pracownikami naukowymi, którzy otrzymali nominacje profesorskie 06.02.2023 19:54

W dniu 26. stycznia 2023 roku JM Rektor Jacek Wróbel, zgodnie z coroczną tradycją, zaprosił na spotkanie osoby z naszej uczelni,  które w przeciągu ostatniego roku otrzymały nominacje profesorskie. W tym roku w skali Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego tytuł profesora otrzymały trzy panie:

prof. dr hab. Jolanta Kiełpińska  (WNoŻiR)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Sobczak (WNoŻiR)
prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska (WBiHZ).

Były rozmowy o aktualnych sprawach uczelni szczecińskich, trendach w nauce i kształceniu studentów, ale również dużo żartów i zwykłych pogaduszek.
Wszystko przy dobrej kawie i ciachu. Z okazji nominacji profesorskich, Panie otrzymały kwiaty i bardzo miłe upominki. W spotkaniu uczestniczył również prorektor ds. nauki, prof. Jacek Przepiórski.