Informacje bieżące

Studenci Rybactwa w IGB w Berlinie – staż, praktyka a może przyszłe miejsce pracy? 18.05.2022 11:05

W dniu 18. maja byliśmy w Berlinie w Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Jest to Instytut Naukowy, w którym prowadzone są między innymi prace selekcyjne związane z utrzymywaniem stada tarłowego jesiotrów.

Są one wykorzystywane jako tarlaki, podczas produkcji materiału do zarybień w ramach realizacji programu restytucji tego gatunku w wodach Europy. Wysłuchaliśmy prelekcji dr. Jorna Gessnera, który jest koordynatorem tego projektu na całą Europę, obejrzeliśmy halę hodowlaną z ogromnymi arapaimami, jesiotrami, porozmawialiśmy także ze stażystami z Indii i Estonii, którzy robią badania w IGB. Dostaliśmy zaproszenie do wykonania pracy magisterskiej pod opieką dra J. Gessnera a także propozycję odbycia tam stażu w ramach praktyki studenckiej. Organizatorem wyjazdu była pani prof. Jolanta Kiełpińska. Następny wyjazd w przyszłym semestrze – Poczdam oraz Rostok!