Informacje bieżące

Studenci z Turcji zdobywają wiedzę w terenie. 04.05.2023 11:25

Nasi studenci z Turcji nie tylko zdobywają wiedzę w salach wykładowych, ale również mają zajęcia terenowe pozwalające im uzyskać kompetencje właściwe dla toku studiów.

W dniu 27.04.2023r. na zajęciach z przedmiotu "Fish biology" odwiedzili wylęgarnię ryb w Muchocinie, gdzie nauczyli się podstaw wylęgarnictwa, a nad jeziorami zdobyli wiedzę na temat strategii rozrodczych ryb i umiejętności z zakresu prowadzenia zarybień wylegiem żerujacym szczupaka. Dzięki ich pracy 450.000szt. młodych szczupaków znalazło się w wodzie.