Informacje bieżące

Studia niestacjonarne – nabór wciąż trwa! 16.09.2021 12:12

Chcielibyśmy poinformować, że nabór na kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia niestacjonarne I i II stopnia został ponownie otwarty.

 

Zapraszamy do składania dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
przy ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin.
pokój nr 14 – parter od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

(uwaga! inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym)
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel. 91 449 66 56  
Serdecznie Zapraszamy!