Informacje bieżące

Warsztaty z uczniami IX Liceum Ogólnokształcącego 16.12.2022 27.12.2022 08:29

Dnia 16.12.2022 roku z inicjatywy dr hab. inż. Anny Mituniewicz-Małek prof. ZUT, odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie.

 Pani Profesor przywitała uczniów krótkim wystąpieniem dotyczącym probiotycznych właściwości mlecznego napoju fermentowanego i degustacją tegoż napoju, otrzymanego w Katedrze Toksykologii Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności. Docelowe zajęcia odbyły się w laboratoriach Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury
oraz w Muzeum Ichtiologicznym znajdującym się na Naszym Wydziale. Wiedzą chemiczną
i hydrochemiczną dzielili się z uczniami Pan dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek prof. ZUT,
Pani dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska prof. ZUT i Pani dr inż. Agnieszki Rybczyk. Natomiast bogate zbiory okazów ryb omawiał Pan dr inż. Marcin Biernaczyk.