Informacje bieżące

Współpraca Nauki i Biznesu 24.02.2023 10:00

Dnia 7 lutego 2023 r. na WNoŻiR, w ramach Współpracy Nauki i Biznesu, odbyło się spotkanie z poszczególnymi przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Animex Foods, Browaru Bosman ze Szczecina, Goodvalley Polska, Polcargo International, Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „GRYF” oraz z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane
z realizacją współpracy w zakresie odbywania zajęć dydaktycznych oraz praktyki zawodowej
na terenie przedsiębiorstw, prowadzenia na Wydziale wykładów i szkoleń przez pracowników poszczególnych przedsiębiorstw objętych współpracą, kontroli i korekty programów studiów
czy też udzielania wskazówek w zakresie zapotrzebowania rynku na określone stanowiska. Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu przedstawiciele branży spożywczej, jednomyślnie zadeklarowali chęć dalszej współpracy i wspieranie Wydziału w różnych działaniach zarówno tych o charakterze naukowym jak i biznesowym.