Informacje bieżące

Wyjazd dydaktyczno-naukowy studentów mikrobiologii. 08.05.2023 12:32

27 kwietnia br. studenci II roku kierunku Mikrobiologia uczestniczyli w I edycji Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych „LABS EXPO”.

Dzięki współpracy z firmą Solution4Labs oraz Argenta wzięli udział w warsztatach "Możliwości systemu SampleManager na przykładzie standardowego obiegu próbki w laboratorium mikrobiologicznym", podczas których prześledzili badania próbki żywności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego wyposażenia laboratoryjnego. W praktyce poznali korzyści i usprawnienia wynikają z wdrożenia systemu SampleManager - od rejestracji próbki, alokacji pracy, integracji z wyposażeniem, a także zastosowanie kodów kreskowych po generowanie sprawozdań.

Ponadto w sesji wykładowej wzięli udział w prezentacjach dotyczących skutecznego zarzadzania laboratorium.

Uczestnictwo w targach „LABS EXPO” było również świetnym miejscem na promowanie studiowania na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku mikrobiologia.

Dzięki dużemu zaangażowaniu oraz wiedzy merytorycznej studenci zostali zaproszeni przez dr Dorotę Kwiatek z ICHB PAN do odwiedzenia Centrum Biologii Chemicznej.