Informacje bieżące

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09 lutego 2022 r. zmarł Ś.p. Prof. dr hab. Jerzy Szypuła 10.02.2022 11:08

Emerytowany Profesor Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wybitny naukowiec, zajmował się biologią ryb oraz teorią ich wzrostu. Autor oryginalnego matematycznego modelu wzrostu długości ryb oraz wielu prac naukowych.

Przez kilka kadencji pełnił funkcje prodziekana Wydziału. Wykształcił wiele pokoleń absolwentów.

Pożegnanie odbędzie się dnia 11.02.2022 o godzinie 14:00
W Cerkwi Św. Mikołaja w Szczecinie, ul. Zygmunta Starego 1A
Pogrzeb odbędzie się w Cerkwi Prawosławnej w Morągu dnia 12.02.2022 r. o godz. 11:00

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie zmarłego składają
Dziekan oraz pracownicy
Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa