Informacje bieżące

Zajęcia laboratoryjne dla studentów w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. 30.03.2022 16:01

W dniu 15 marca 2022r. w laboratorium Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie, odbyły się zajęcia dla studentów kierunku Ichtiologia i akwakultura, w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tematem zajęć była "Ocena jakości wody jeziora Ińsko". Prowadzący zajęcia dr hab. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT, zapoznał studentów z metodykami analitycznymi oraz obsługą spektrofotometru UV-VIS wykorzystanego następnie w analizach kolorymetrycznych. Zgodnie z oczekiwaniami, studenci wykazali niską żyzność wody z tego jeziora. Dlatego dla porównania wpływu intensywnego chowu ryb na jakość wody przeprowadzili też badania zawartości azotu i fosforu w wodzie z akwariów. Wykazały one kontrastowo wysokie wzrosty stężeń azotu i fosforu w stosunku do wody z jeziora.