Informacje bieżące

Zajęcia terenowe poza Uczelnią - Browar Bosman 14.12.2022 22:54

W dniu 24 listopada br. studenci trzeciego roku kierunku TŻiŻCz (S1-s5-TŻ-tiż) Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, ZUT w Szczecinie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na terenie Browaru Bosman w Szczecinie (Carlsberg Supply Company Polska S.A.)

    Zajęcia odbywały się w ramach przedmiotu: Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywności, w zakresie którego studenci na zajęciach terenowych w Browarze w pierwszej kolejności wysłuchali prezentacji o firmie i o produkowanym asortymencie, a kolejno teorii/ wiadomości z zakresu realizowanego przedmiotu spójnych z teściami programowymi zawartymi w sylabusie. Dużą atrakcją dla studentów był zorganizowany spacer po przedsiębiorstwie, poprzedzony krótkim szkoleniem z zakresu bezpiecznego poruszania się po firmie i wymagań jakie należy przestrzegać w odniesieniu do odzieży roboczej. W czasie zwiedzania Browaru studenci zapoznali się z całym procesem wyrobu piwa oraz m. in. z wymaganiami logistycznymi
 i produkcyjnymi do 40 krajów.
Zajęcia przygotował i prowadził zespół Browaru Bosman w skład, którego wchodzili
Pani Karolina Neubauer (Lider ds. Gospodarki Magazynowej), Pani Monika Chaba
(Lider ds. Gospodarki Magazynowej), Pan Mariusz Polewak (Lider Produkcji) oraz Pani Paulina Ptach-Babula (Koordynator Administracji Browaru) oraz pracownicy KTTMiPŻ tj. dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT i dr inż. Katarzyna Szkolnicka.