Informacje bieżące

Zmarł śp. docent dr Zdzisław Pędziński 11.03.2019 10:37

Pogrzeb odbędzie się w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Nekrolog w rozwinięciu wiadomości.

Nekrolog dotyczy śp. doc. Zdzisława Pędzińskiego