Informacje bieżące

Zmarła prof. dr hab. Izabella Dunin-Kwinta 08.07.2019 11:02

Pani Profesor dr hab. inż. Izabella Alina Dunin-Borkowska Kwinta była absolwentką pierwszego rocznika Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie Kortowie

Po studiach została pracownikiem Wydziału w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie a potem w Szczecinie, następnie przeszła do Wyższej Szkoły Morskiej przekształconej w Akademię Morską w Szczecinie. W swojej karierze naukowej zajmowała się zasobami ryb, ochroną środowiska morskiego i technikami połowów. Na ostatnie dwa lata przed emeryturą wróciła do pracy na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa w Szczecinie i wtedy zainteresowała się techniką połowów ryb.

Pani Profesor została odznaczona między innymi:

  • Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Złotym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • Odznakami Zasłużony Pracownik Morza i Gryfem Pomorskim.

Na emeryturze ciągle czynna naukowo często pisała do czasopism o gospodarce rybackiej, ochronie wód i zasobów wodnych między innymi przed kormoranami. Przez cały swojej pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach i później na emeryturze, wspierała swoją mądrą radą studentów i pracowników w pisaniu prac naukowych, doktoratów i habilitacji. Była autorem, promotorem i recenzentem wielu prac naukowych poświęconych tematyce rybackiej. Prowadziła Wydawnictwo FOKA publikujące książki, podręczniki oraz raporty naukowe i popularnonaukowe a nawet tomiki wierszy.

Była dobrym i prawym człowiekiem oddającym swoją wiedzę i serce wszystkim osobom potrzebującym.

 

Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak