Informacje bieżące

500 tysięcy narybku - Zajęcia terenowe. 29.03.2022 17:37

Studenci I roku kierunku Ichtiologia i akwakultura podczas zajęć terenowych prowadzonych przez dr hab. inż. Arkadiusza Nędzarka, prof. ZUT oraz dr inż. Marcina Biernaczyka, mieli okazję aktywnie uczestniczyć w jednym z najważniejszych etapów racjonalnej gospodarki rybackiej, jakim jest zarybienie.

Materiał zarybieniowy (500 tys. sztuk wylęgu sielawy) dzięki uprzejmości Ińskiego Centrum Rybactwa, został wypuszczony przez studentów do wód jeziora Ińsko. Wcześniej główny ichtiolog ICR, mgr inż. Mateusz Gzyl (absolwent naszego Wydziału) zapoznał studentów z procesem przygotowawczym, a także z metodyką przeprowadzenia poprawnego i skutecznego zarybienia. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i doświadczenie zaprocentuje i pozwoli w przyszłości naszym studentom stać się najlepszymi ichtiologami w kraju. PS. W tym dniu do ICR przywieziono także tarlaki szczupaka.

Galeria zdjęć: