Informacje bieżące

Akredytacja kierunku Mikrobiologia 26.07.2022 10:16

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że nasz kierunek Mikrobiologia uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

z wyrazami szacunku

Kolegium Dziekańskie