Informacje bieżące

Akredytacja kierunku technologia żywności i żywienie człowieka 27.06.2023 12:20

Drodzy Pracownicy, Studenci i Interesariusze Wydziału,

z przyjemnością informujemy, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka pierwszego stopnia otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 360/2023 Prezydium PKA z 15.06.2023).

 

Z wyrazami szacunku

Kolegium Dziekańskie WNoŻiR