Informacje bieżące

GLEON Global Lake Ecological Observatory 28.07.2023 10:11

Dr inż. Marcin Biernaczyk i dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska prof. ZUT brali udział w ogólnoświatowym projekcie GLEON Global Lake Ecological Observatory Network - GALACTIC: GlobAl Lake miCroplasTICs, którego liderami były Dr Veronica Nava i Prof. Barbara Leoni Università di Milano-Bicocca Piazza della Scienza 1, Edificio U1, 20126 Milano (MI), Italy gleon.org/research/projects/galactic-global-lake-microplastics. Badania dotyczyły zjawiska zanieczyszczenia wód słodkowodnych mikroplastikiem. Przebadano wodę z wybranych jezior zlokalizowanych na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. W badaniach udział wzięło blisko 80 naukowców z całego świata. Z Polski – w projekt zaangażowani byli specjaliści z Poznania, Warszawy oraz Krakowa, w tym współpracująca od lat z zespołem naszych naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - Profesor Agnieszka Pociecha z Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Zwieńczeniem badań jest artykuł pt. „Plastic debris in lakes and reservoirs”, który ukazał się 13.07.2023 r. w czasopiśmie Nature www.nature.com/nature/volumes/619/issues/7969