Informacje bieżące

IX spotkanie „branży rybnej” 20.09.2023 15:10

Największe spotkanie przetwórstwa rybnego, akwakultury, rybołówstwa i handlu rybnego oraz dostawców branży rybnej, czyli 9. KONGRES RYBNY odbył się w dniach 14-15 września 2023 w Sheraton Hotel Sopot. Na tegorocznym spotkaniu dominowały tematy o przyszłości branży, poszukiwaniu nowych form sprzedaży i rynków zbytu, a także o nowych i innowacyjnych rozwiązaniach w technologii przetwórstwa ryb.

Obok prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli firm, instytucji rządowych czy firm konsultingowych nie zabrakło miejsca na prezentację trendów w badaniach naukowych. Pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego referowali zagadnienia związane z nowym podejściem do suma afrykańskiego. Pracownicy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mówili o zastosowaniu nanoemulsji chitozanowo – furcellaranowych do wytwarzania powłok ochronnych, czy innowacyjnych metod pakowania.  Nasz Wydział zaznaczył swoją obecność dwiema prezentacjami.
Pierwsza zatytułowana  „Co dalej z tym śledziem – czy zawartość tłuszczu może być problemem?” przedstawiona została przez dr inż. Grzegorza Tokarczyka, prof. ZUT. Prezentacja ta dotyczyła wpływu zmian zawartości tłuszczu mięśniowego w śledziu, jego jakości i zanieczyszczeń na przydatność technologiczną tego surowca, bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta, jak również deklarację wartości odżywczej produktu na etykiecie. Niejednokrotnie bowiem nieprawidłowa deklaracja zawartości tłuszczu na etykiecie produktu kończy się otrzymaniem kary administracyjnej.
Druga prezentacja pt. „Oczami konsumenta, czyli jakość wybranych produktów rybnych na podstawie analizy etykiety” przedstawiona została przez dr inż. Grzegorza Bienkiewicza, prof. ZUT. W prezentacji tej profesor G. Bienkiewicz zwrócił uwagę na różnice w prezentowaniu informacji na etykietach tych samych grup produktów wyprodukowanych przez różnych producentów. Stwierdził również, że informacje o produkcie umieszczane na etykiecie ale również w prezentacji i reklamie środka spożywczego to narzędzia marketingowe, które powinny przekonywać konsumenta do wyboru właśnie tego produktu, a jego jakość zachęcić go do kolejnych zakupów.
Trzeba również wspomnieć o wspólnym wystąpieniu dr inż. Olgi Szuleckiej z MIR oraz dr inż. Grzegorza Tokarczyka, prof. ZUT o enigmatycznym tytule „Odczarować MOPR”. Pod nazwa MOPR kryje się dobrze znane wszystkim mechanicznie oddzielone mięso z produktów rybołówstwa. W czasie prezentacji Pani dr inż. Olga Szulecka omówiła różnice między MOM, pozyskiwanym z mięsa zwierząt rzeźnych a mięsem pozyskanym z ryb, jak również obawy i oczekiwania konsumentów. Następnie przedstawiła możliwości wykorzystania MOPR w przemyśle rybnym, co poparła przykładami produktów wyprodukowanych przez MIR, jak również Katedrę Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej, WNoŻiR, ZUT w Szczecinie, kierowanej przez dr inż. Grzegorza Tokarczyka, prof. ZUT.