Informacje bieżące

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Wierzchowskiego 07.06.2024 12:32

UWAGA! Z uwagi na objęcie rozprawy tajemnicą prawnie chronioną, jawność obrony zostaje ograniczona wyłącznie do członków Komisji Doktorskiej, promotora, recenzentów oraz osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną i organizacyjną, zapewniających właściwy przebieg obrony.

 

24.06.2024, godzina 13:00, sala Rady Wydziału Kazimierza Królewicza 4.