Informacje bieżące

Projekt Karp 24.04.2024 18:36

„Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury” umowa o dofinansowanie nr 00004-6521.1-OR1600005/17/20