Informacje bieżące

Projekt realizowany na ZUT poznali europejscy rybacy 05.03.2024 14:07

Chodzi o finansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (nr umowy 00002-6520.3-OR1600002/22/23) projekt realizowany na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa.

W 2023 r. zostały przeprowadzone badania w ramach projektu pt. „Opracowanie i wykorzystanie pułapkowych narzędzi połowu dostosowanych do warunków panujących w polskiej przybrzeżnej strefie Bałtyku” – BALTIC FISH POTS. Projekt realizowany był przez konsorcjum składające się z Darłowskiej Grupy Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o. o. – lidera konsorcjum oraz partnera naukowego – Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przedmiotem operacji było zaprojektowanie konstrukcji oraz przeprowadzenie po raz pierwszy w Polsce badań nad łownością alternatywnych narzędzi połowu. Badania były realizowane w polskiej strefie przybrzeżnej Bałtyku, przez zespół badawczy wraz z zawodowymi rybakami przy użyciu jednostek stacjonujących w porcie rybackim w Darłowie. Były one prowadzone zarówno pod kątem składu gatunkowego oraz długościowego połowów jak i skutecznością zabezpieczenia połowu przed ingerencją fok. Ponadto alternatywne narzędzia połowu były testowane w wodach Estuarium Odry – Zalewie Szczecińskim i j. Dąbie oraz w j. Ińsko (Wydziałowa Stacja Badań Modelowych w Ińsku). Głównym celem projektu było zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów.

Projekt został ostatnio zaprezentowany na stronie LIFE (Low Impact Fishers of Europe). LIFE jest organizacją stworzoną przez rybaków i dla rybaków i wspiera rybołówstwo małoskalowe – czyli dominującą część floty rybackiej w Unii Europejskiej. Do organizacji LIFE należy kilka polskich Grup Producenckich, w tym Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. a dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska prof. ZUT jest jednym z dyrektorów LIFE na Bałtyk i Morze Północne.

Więcej na stronie LIFE:

lifeplatform.eu/preliminary-results-development-and-use-of-trap-fishing-gear-adapted-to-conditions-in-the-polish-coastal-zone-of-the-baltic-sea/

 Fot. Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackic

Rybacy rozstawiają sieci w morzu.