Informacje bieżące

Promocja doktorska 29.10.2022 19:04

Dnia 21.10.2022 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, odbyła się uroczystość promocyjna. W gronie wypromowanych doktorów znalazł się dr inż. Jacek Suryn z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.

Pan Doktor jest absolwentem naszego wydziału, od ponad 30 lat bezpośrednio związanym z przemysłem przetwórczym. Swoją rozprawę doktorską pt.: „Zmienność jakościowa i ilościowa śledzi (Clupea harengus L.) stada tarła wiosennego z Morza Norweskiego (NVG) i stada tarła jesiennego z Morza Północnego (NSS) w cyklu rocznym i wieloletnim oraz jej wpływ na ich wykorzystanie w przemyśle przetwórczym” przygotował w oparciu o wieloletnie, szeroko zakrojone badania śledzi. W ramach tych badań poddał analizie próbki z ponad 1500 partii filetów, łączna masa wszystkich partii to 55.000 ton co w przeliczeniu na rybę całą daje ilość ok.137.500 ton śledzia. Dysertacja stanowi swoiste kompendium podstawowej wiedzy na temat, zarówno sposobów produkcji, jak i oceny jakości filetów śledziowych, co jest kluczowym elementem sposobu ich dalszego wykorzystywania w procesie przetwórczym. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. inż. Jacek Sadowski prof. ZUT z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury a promotorem pomocniczym dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT z Katedry Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej. Gratulujemy! (K.S.)