Informacje bieżące

REKRUTACJA na studia I i II stopnia! 05.07.2023 12:00

Od 15 maja 2023 roku możesz rekrutować się i rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie) na naszych kierunkach w formie stacjonarnej.

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami na oficjalnej stronie ZUT dotyczącej naborów na:

I STOPIEŃ

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA
MIKROBIOLOGIA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i niestacjonarnej TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.

II STOPIEŃ

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA
MIKROBIOLOGIA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA i niestacjonarnej TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.


Jeśli nie zdążysz zrekrutować się na semestr zimowy, to możesz zacząć wybrane studia także w semestrze letnim.
Jeżeli problemy finansowe uniemożliwiają ci studiowanie, to sprawdź wsparcie w postaci stypendiów i zapomogi oferowane na Uczelni
(wnozir.zut.edu.pl/strona-studentow/stypendia.html).

Zapraszamy do kontaktu: katarzyna.wasylow@zut.edu.pl  tel.: 91 449 66 51