Informacje bieżące

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia trwa! 02.09.2022 09:15

Ponownie została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia!

Wszystkie ważne terminy dostępne w komunikacie Rektora: komunikat nr32.

Rejestracja poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów na kierunki:
(kliknij w link w celu rejestracji)
ichtiologia i akwakultura
mikrobiologia
technologia żywności i żywienie człowieka

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń) do wyczerpania planowanego limitu przyjęć, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA, ZUT w Szczecinie
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin,
pokój nr 14 - parter
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

Uwaga!
Inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym.
e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl

tel: 91 449 66 56

Serdecznie zapraszamy!
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna