Informacje bieżące

Seminarium naukowe „Nauki hydrobiologiczne a zrównoważony rozwój” 12.02.2024 12:03

Serdecznie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką na Seminarium naukowe nt. Nauki hydrobiologiczne a zrównoważony rozwój.

Odbędzie się ono w dniu 8 marca 2024 roku, w Audytorium im. A. Winnickiego, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie, ul Kazimierza Królewicza 4.

W ramach Seminarium zostaną wygłoszone referaty plenarne przybliżające nowe technologie wykorzystujące nauki hydrobiologiczne ukierunkowane na ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów nieożywionych i ożywionych ekosystemów wodnych.

Dokładny plan Seminarium w załączeniu. (format:  pdf, rozmiar:  195 kB)