Informacje bieżące

Spotkanie na Wydziale po pięćdziesięciu latach 18.09.2023 15:53

Ostatnio na Kazimierza Królewicza 4 pojawili się mili Goście, którzy przyjechali na studia w Szczecinie na Wydział Rybactwa Morskiego 50 lat temu.

Pierwszy raz młodzi Peruwiańczycy wylądowali na lotnisku Okęcie w Warszawie 19 lutego 1973 r. Było mroźno bo -10oC, padał śnieg, co było dla nich zaskoczeniem, a dla większości był to pierwszy śnieg w życiu. Przyjechali do Polski w ramach polsko-peruwiańskiej umowy o współpracy handlowej w dziedzinie rybołówstwa morskiego. Studiowali przez 5 lat z  wielkim mozołem, pokonując bariery kulturowe, językowe i poziomów wykształcenia z różnymi rezultatami. Jeden z nich José Albán Juárez nie tylko ukończył studia magisterskie na Wydziale Rybactwa Morskiego, ale napisał i obronił prace doktorską, a także prowadził zajęcia z języka hiszpańskiego w uczelnianym studium języków obcych. Wielu wróciło do kraju z prestiżowym (wtedy) dyplomem ukończenia studiów na Wydziale w Szczecinie, a niektórym towarzyszyły polskie żony. Obecnie Peruwiańscy absolwenci Wydziału mieszkają w Peru: Blanca Fernández Rodríguez, Roy Silva Alamo, Hernán Silva Urteaga, Armando Malasquez Mendoza, Quiterio Asuncion Valencia Mecola; w USA:i Óscar Cabrera; w Szwecji: Luz Briseida Garcia Gasiun ; w Polsce: David Galván Chaparro, Roberto Cabrera, Luis Felipe Morales, René Pinedo Sánchez, Luciano Huayama Chero i José Albán Juárez.
Sześciu z nich (podkreślenia w/w tekście) w dniu 12 września, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Pan prof. dr hab. inż. Krzystof Formicki gościł w Sali posiedzeń, następnie w Auli im. Aleksandra X. Winnickiego, a także osobiście prezentował piękne ekspozycje wydziałowego muzeum ichtiologicznego.  Na spotkanie przybyli również prof.zw.dr hab. Juliusz C. Chojnacki, opiekun studentów zagranicznych w byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie – dr inż. Jan R. Wojciechowski, oraz starosta roku studentów peruwiańskich mgr inż. Piotr Palczewski, a także ich kolega ze studiów mgr inż. Jeremi Ferdyn. Wszyscy bardzo cieszyli się swoją obecnością, chętnie opowiadali o swoich losach, dzielili się swoimi wspomnieniami z czasu studiów, nie kryli wzruszenia i zadowolenia z wizyty w Alma Mater Stetinensis, którą zorganizował dr inż. José Albán Juárez.
Siempre cordialmente invitamos a Uds. a visitar Nuestra Universidad (zawsze zapraszamy do odwiedzin na Uczelni).


Notatkę sporządził i załączył własne zdjęcia: Juliusz C. Chojnacki