Informacje bieżące

Spotkanie polarników Antarktycznych na WNoŻiR 26.04.2024 15:38

Korzystając z okazji zjazdu muzealników polskich w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa odwiedził Dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach pan dr Piotr Kondraciuk we wtorek 23 kwietnia.


Za zgodą pana Dziekana prof. dr hab. Krzysztofa Formickiego, zaprosiłem na Kazimierza Królewicza 4, szczecińskich pionierów polarników Antarktycznych dr Macieja Krzeptowskiego, dr inż. Marka Szulca, oraz zimowników na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego - prof. prof. Annę Kołakowską i Edwarda Kołakowskiego /niestety nie mogli wziąć udziału z powodów zdrowotnych/, prof. dr hab. Arkadiusza Nędzarka, dr hab. Katarzynę Stepanowską prof. ZUT i mgr inż. Pawła Madejskiego, żeby wzajemnie zapoznać się oraz zaznajomić z celem powołania Muzeum. Pan Dyrektor krótko opowiedział zebranym o obiekcie Muzeum przy ul. 4 Pułku Piechoty WP nr 18 /sekretariat@mbppulawy.pl   tel +48 81 859 59 13/, trwającej działalności edukacyjnej, intensywnej pracy nad katalogowaniem zbiorów /w tym wszelkie zdjęcia, książki, rękopisy etc./, a zwłaszcza zabezpieczaniem zbiorów /m.in. helikopter, sanie, wypchane okazy fauny, okazy petrograficzne i florystyczne, oryginalny polarny domek traperski/. Uroczyste, oficjalne otwarcie Muzeum Badań Polarnych w Puławach miało miejsce 21.02.2024 r.

W miłej i ożywionej rozmowie wszyscy Koledzy polarnicy wyrażali autentyczny aplauz dla idei powstania Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Pan Dyrektor poinformował, że od 25 czerwca 2021 r. województwo lubelskie prowadzi tę instytucję za wspólnie środki z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Lubelskiego. Muzeum pod trwającym od ponad roku, kierownictwem dr Piotra Kondraciuka zyskało na stałe piękny obiekt Muzeum, powołano Radę Muzeum i rozpoczęto energicznie gromadzenie muzealiów, które będą eksponowane na wystawach stałych i okresowych o tematyce zależnej od ilości i jakości zgromadzonych rekwizytów. Koledzy polarnicy z chęcią zadeklarowali przekazanie do zbiorów Muzeum, niektórych swoich pamiątek, jakie znajdą właściwe miejsce i będą miały szansę pełnić rolę nie tylko edukacyjną, ale stanowić zasoby materialne muzeum. W trakcie rozmów Pan Dziekan zaoferował ze strony Wydziału możliwość współpracy merytorycznej w oparciu o Muzeum Ichtiologiczne funkcjonujące na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. Miłe, pierwsze spotkanie z Panem Dziekanem i pionierami polarnikami Antarktycznymi z Dyrektorem Muzeum Badań Polarnych w Puławach, zakończyło się nieukrywaną wzajemną satysfakcją i tradycyjnym zdjęciem Gości w gabinecie Pana Dziekana.

Zorganizował spotkanie i napisał powyższy tekst prof. zw. dr hab. Juliusz C. Chojnacki – oceanolog, pionier polarnik Antarktyczny