Informacje bieżące

Technika połowów - zajęcia terenowe 31.10.2023 14:45

W dniach 27-28 października 2023r studenci III roku kierunku Ichtiologia i Akwakultura naszego wydziału w ramach zajeć z przedmiotu "Technika połowów" wraz z prowadzącym dr hab. Przemysławem Czerniejewskim Prof. ZUT, prowadzili wontonowe połowy ryb w jeziorze Klasztorne Górne. Jest to niewielkie jezioro typu sandaczowego, z dużym bogactwem ichtiofauny. W połowach dominowały sandacze o masie dochodzącej do 3,0kg, ale złowiono również liny, szczupaki, okonie, płocie, leszcze i karasie pospolite i srebrzyste. Ryby zważono i zmierzono, pobrano łuski w celu określenia wieku i wzrostu w laboratorium wydziału. Przeprowadzono wstępną makroskopową analizę parazytologiczną. Dziękujemy władzom miasta i gminy Strzelce Kraj. za zapewnienie bazy noclegowej  i posiłków, a także za jednostkę pływającą z silnikiem spalinowym, dzięki którym sprawnie wykonaliśmy połowy ryb".