Informacje bieżące

Testowanie „Baltic Fish Pots” w wodach śródlądowych 15.09.2023 09:13

W dniu 11.09.2023r., na jeziorze Ińsko w ramach innowacyjnego projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (nr umowy 00002-6520.3-OR1600002/22/23) pn. „Opracowanie i wykorzystanie pułapkowych narzędzi połowu dostosowanych do warunków panujących w polskiej przybrzeżnej strefie Bałtyku” realizowanego na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie wraz z Darłowską Grupą Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich sp. z. o.o. rozpoczęto testowanie skuteczności połowów przy pomocy zaprojektowanych narzędzi sieciowych „Baltic Fish Pots”. Dotychczas w ramach projektu narzędzia te są testowane na Morzu Bałtyckim, a w kolejnym etapie badania obejmą również wody estuarium Odry.