Informacje bieżące

Uczniowie szkół średnich zwiedzają Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. 22.04.2022 13:14

W dniu 11 i 12 kwietnia 2022 roku w murach naszego Wydziału gościli uczniowie szkół średnich jako potencjalni kandydaci do kontynuowania nauki na WNoŻiR.

W ramach wizyty młodzież ZS Nr 1
w Goleniowie oraz ZSP w Gryfinie zapoznała się z funkcjonowaniem jednostek naukowych, warunkami rekrutacji jak również z zapleczem dydaktyczno-naukowym. Dodatkowo wzięła czynny udział
w warsztatach przygotowanych przez pracowników Katedry Toksykologii Technologii Mleczarskiej
i Przechowalnictwa Żywności oraz Katedry Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej
i Żywienia Człowieka, w zakresie których zrealizowano bloki tematyczne: Ile chemii jest w żywności, Smakołyki z mleka, a także Masa ciała to nie wszystko.
Zajęcia prowadzili: dr Kamila Pokorska-Niewiada, mgr inż. Jacek Cybulski, dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT, dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT oraz dr inż. Anna Bogacka.