Informacje bieżące

Westpomeranian Greenfield 2023 18.09.2023 16:23

Ponadregionalne spotkania branży spożywczej i święto lokalnej żywności, a także okazja do dyskusji z udziałem ekspertów, poświęconej m.in. bezpieczeństwu i jakości żywności. Moderatorami panelu dyskusyjnego z naszej Uczelni byli dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT oraz dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT, a ich gośćmi m.in. pani dr hab. Joanna Trafiałek , prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – specjalista ds. bezpieczeństwa żywności oraz nasz absolwent - pan Mariusz Mierzwa, Dyrektor Handlowy firmy InvestChem. Było to także okazja do poznania wspaniałych ludzi i uczestnictwa w pokazach sztuki kulinarnej i degustacji m.in. lokalnych serów i win.
Więcej na: www.festiwalsmakow2023.com