Informacje bieżące

Wydział objął patronat naukowy nad Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie 30.03.2022 15:56

W dniu 24 marca 2022r. została sfinalizowana przez Prodziekana ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. inż. Przemysława Czerniejewskiego, Prof. ZUT i Dyrektora p. Macieja Puzika umowa objęcia przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwie ZUT w Szczecinie patronatem naukowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Współpraca naukowo-dydaktyczna ma na celu kształtowanie umiejętności i uzdolnień kierunkowych uczniów oraz rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań. Ponadto objęcie opieką naukową uczniów wybitnie uzdolnionych przez pracowników naukowych Wydziału. Po podpisaniu umowy odbyły się wykłady i zajęcia praktyczne związane z kierunkiem Technologia żywności, w zakresie technologii mleczarskiej oraz żywienia człowieka. Uczniowie z zainteresowaniem przyjęli możliwość studiowania na naszym wydziale na kierunkach: Technologia żywności, Ichtiologia i akwakultura i Mikrobiologia.