Informacje bieżące

Wyjazd dydaktyczny do Turcji 15.11.2023 14:53

W dniach 04-06 października 2023r. w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, sfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej, przebywałem w Turcji, w mieście Konia, w Uniwersytecie Necmettin Erbakan, na Wydziale Inżynierii Żywności, gdzie miałem możliwość przeprowadzenia cyklu wykładów oraz seminariów z pracownikami uczelni związanych z moją działalnością dydaktyczną i badawczą.

Wykłady przygotowane były w oparciu o długoletnie badania własne prowadzone w Katedrze Technologii Rybnej, Roślinnej i Gastronomicznej, na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa dotyczyły procesu wytłaczania produktów skrobiowych. Ze studentami Wydziału podzieliłem się ogólną wiedzą na temat procesu ekstruzji wykorzystując techniki pokazu multimedialnego. W seminarium zatytułowanym „Proces wytłaczania produktów skrobiowych” z magistrantami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi uczelni podzieliłem się szczegółowymi informacjami na temat innowacji, technik i obszarów zastosowań w procesie wytłaczania produktów skrobiowych oraz najnowszymi osiągnięciami w swojej dziedzinie badań. W sesji pytań i odpowiedzi dzieliłem się swoimi doświadczeniami ze studentami i pracownikami naukowymi, a także poruszałem ciekawe tematy. Seminarium, które cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników naukowych, było ważną okazją dla tych, którzy chcieli dowiedzieć się więcej w swojej dziedzinie.
    W czasie mojego pobytu miałem okazję spotkać się z władzami Wydziału, koordynatorem programu Erasmus, Panią Deryą Arslan oraz dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badawczego Dr hab. Üyesi Kemal Çetinem, który zaprezentował mi cały ośrodek badawczy Uczelni, jego potencjał oraz prowadzone badania. Zwiedziłem oraz spotkałem się z pracownikami, doktorantami i studentami w Katedrze równoległej moim zainteresowaniom badawczym.
    Zwieńczeniem mojego pobytu w Turcji była możliwość zwiedzenia przepięknego rejonu Turcji Środkowej oraz Koni z jego starym centrum, meczetami oraz miejscami historycznymi, które zachwyciło mnie swoim pięknem oraz dostarczyło niezapomnianych emocji, które zawsze będę miał w pamięci.
    Efektem wizyty na Uniwersytecie Necmettin Erbakan zorganizowanej w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching obok doświadczeń dydaktycznych i poszerzenia wiedzy dotyczącej pracy naukowej i kształcenia w uczelniach w Turcji, są odnowione i nawiązane kontakty, które mogą w przyszłości zaowocować kontynuacją szerszej współpracą badawczej i mogą przyczynić się do zwiększenia mobilności międzynarodowej młodzieży studiującej, jak i doktorantów oraz pracowników uczelni.
Robert Iwański