Informacje bieżące

Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej dyscypliny Zootechnika i rybactwo w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 29.07.2022 10:38

Zgodnie z decyzją nr 478/405/2022, Minister Edukacji i Nauki przyznał Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie kategorię B+ w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo. Dziękuje wszystkim pracownikom Wydziału przypisanym do tej dyscypliny za wkład włożony w uzyskaną ocenę.

dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, Prof. ZUT - zastępca Przewodniczącej Rady dyscypliny Zootechnika i rybactwo