Informacje bieżące

Zajęcia dla studentów w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. 12.03.2022 10:10

W dniu 18.01.2022r. w sali 218 Wydziału Nauk o Żywnosci  i Rybactwa ZUT w Szczecinie, odbyły się zajęcia dla studentów w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tematem zajęć była "Ocena struktury i bioróżnorodności ichtiofauny na poszczególnych stanowiskach rzeki Tywy". Prowadzący zajęcia dr hab. Przemysław Czerniejewski Prof. ZUT, w trakcie części teoretycznej wyjaśnił co to jest biologiczna różnorodność i jakimi metodami można ją mierzyć. Ponadto wskazał metody oceny struktury i zagęszczenia zwierząt w wodach powierzchniowych. Na zajęciach studenci wykorzystując zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy obliczali indeksy ekologiczne, zagęszczenie ichtiofauny, a także strukturę ilościową i strukturę biomasy ryb na poszczególnych stanowiskach na rzece Tywie