Operaty rybackie

Uprzejmie informuję, iż w dniu 5.03.2020r. o godzinie 10:00 w pokoju nr 3, na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie, w Budynku Głównym, odbędzie się posiedzenie komisji ds. opiniowania operatów rybackich.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OPERATÓW RYBACKICH DO ZAOPINIOWANIA NA POSIEDZENIE KOMISJI W NASZEJ JEDNOSTCE.
Operaty otrzymane do zaopiniowania do czasu wejścia w życie nowego Rozporządzenia będą opiniowane na "starych" zasadach.
Wszystkich informacji odnośnie procedur opiniowania operatów rybackich udziela Sekretarz komisji:
dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (tel. 604640704, pczerniejewski@zut.edu.pl).

Wnioski wraz z operatami rybackimi powinny być składane osobiście lub drogą pocztową na adres:
Prof dr hab. Krzysztof Formicki - Kierownik Zespołu opiniującego operaty rybackie
lub
Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski - Sekretarz Zespołu opiniującego operaty rybackie,

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin

Ważne dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku ws. zaopiniowania operatu rybackiego
Regulamin opiniowania operatów rybackich
Nowy Regulamin opiniowania operatów rybackich
Zarządzenie Rektora ZUT ws. powołania zespołu opiniującego operaty rybackie
Rozporządzenie ws. operatu rybackiego (tekst jednolity)

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie