Operaty rybackie

Informacja

 

Szanowni Państwo,


 uprzejmie informuję, iż w dniu 7.11.2018r. o godzinie 12:00, na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie, w pawilonie D sala nr 8, odbędzie się posiedzenie komisji ds. opiniowania operatów rybackich, na którym zaopiniowane zostaną następujące operaty rybackie:

1)    Obwód rybacki jeziora Jezuickie Małe na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Górnonoteckiego – Nr 1

2)    Obwód rybacki jeziora Smerzyńskie w zlewni rzeki Noteć – Nr 1

3)    Obwód rybacki jeziora Wieckie na cieku Struga nr 2 w zlewni rzeki Wda

4)    Obwód rybacki jeziora Niewieścin na cieku Struga Niewieścińska w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła

5)     obwód rybacki jeziora Baba na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubcza – Nr 1 (poz. 313*) 

6)    obwód rybacki jeziora Lusik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubcza - Nr 1 (poz. 315*) 

7)    obwód rybacki jezioro Skrzatusz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwdy – Nr 1 (poz. 423*)

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OPERATÓW RYBACKICH DO ZAOPINIOWANIA NA KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI W NASZEJ JEDNOSTCE.

  

  Wszystkich informacji odnośnie procedur opiniowania operatów rybackich udziela Sekretarz komisji: 

dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski (tel. 604640704, pczerniejewski@zut.edu.pl).

 

   Wnioski wraz z operatami rybackimi powinny być składane osobiście lub drogą pocztową na adres:

Prof dr hab. Krzysztof Formicki,

Kierownik Zespołu opiniującego operaty rybackie

                    lub

Dr hab. inż. Przemyslaw Czerniejewski,

Sekretarz Zespołu opiniującego operaty rybackie,

Wydzial Nauk o Zywnosci i Rybactwa,

ul. Kazimierza Krolewicza 4,

71-550 Szczecin

 

 

 Ważne dokumenty do pobrania:

 

Wzor wniosku ws. zaopiniowania operatu rybackiego,

 

Regulamin opiniowania operatów rybackich,

 

Nowy Regulamin opiniowania operatów rybackich,

 

Zarządzenie Rektora ZUT ws. powołania zespołu opiniującego operaty rybackie

 

Rozporządzenie ws. operatu rybackiego (tekst jednolity)

 

 

 

 

 

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski

Sekretarz Zespołu

Opiniującego Operaty Rybackie