Ichtiologia i akwakultura

Ichtiologia i akwakultura to kierunek wychodzący naprzeciw potrzebom współczesnego świata, którego priorytetowym zadaniem jest racjonalne zarządzanie środowiskiem wodnym oraz ochrona jego zasobów.

Studia I stopnia na kierunku: Ichtiologia i akwakultura
 • stacjonarne: 7 semestrów (3,5 roku), rekrutacja: od 15 maja 2023
  Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności do wyboru:

 • Biotechnologia rybacka i akwakultura
 • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
 Studia II stopnia na kierunku: Ichtiologia i akwakultura
 • stacjonarne: 3 semestry (1,5 roku), rekrutacja: od 10 stycznia 2023 (dla osób posiadających tytuł inżyniera)
  Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magister inżynier

Specjalności do wyboru:

 • Akwakultura
 • Eksploatacja biologicznych zasobów wód
 • Ochrona środowiska wodnego

Studjuj i podróżuj po Europie!

Na studiach I i II stopnia masz możliwość odbycia części studiów w ramach programu Erasmus+ (wejdź),
które pozwalają nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, ale również nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi z całego świata.
Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Co mozemy ci zaoferować?

Studenci na kierunku Ichtiologia mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i niepowtarzalną infrastrukturę dydaktyczną, w skład której wchodzi między innymi muzeum ichtiologiczne, sale akwaryjne oraz specjalistyczne pracownie. Wydział posiada również terenową stację doświadczalną, w której studenci prowadzą praktyczne zajęcia przygotowujące do pracy zawodowej związanej z akwakulturą i zarządzaniem środowiskiem wodnym. Podczas zajęć będziesz mógł wypłynąć w morze naszym statkiem badawczym z portu w Dziwnowie. W czasie studiów studenci mogą brać udział w wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy Wydziału z jednostkami naukowymi na terenie Europy. Na naszym Wydziale duży nacisk kładziemy na aktualne problemy związane z gospodarką wodną, planowaniem odpowiedzialnych strategii eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek oraz sposobów odbudowywania środowiska naturalnego poprzez zabiegi renaturyzacji. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi mamy możliwość prowadzenia zajęć praktycznych, a studenci zyskują możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów z przyszłymi pracodawcami.

Czego się nauczysz?

W trakcie zajęć nauczysz się między innymi:

 • planować gospodarkę na wodach otwartych i łowiskach specjalnych,
 • analizować czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne wód oraz określać stan wód powierzchniowych i wskazywać kierunki działań w celu poprawy ich stanu,
 • wykorzystywać metody molekularne w programach hodowlanych i strategiach ochrony bioróżnorodności,
 • projektować obiekty hodowlane wykorzystywane w akwakulturze,
 • identyfikować i zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób w środowisku wodnym,
 • prowadzić rozród ryb w warunkach kontrolowanych oraz podchów narybku cennych gatunków,
 • analizować zasoby różnego typu akwenów i sporządzać niezbędną dokumentację,
 • pozyskiwać i wykorzystywać w sposób racjonalny surowce pochodzenia wodnego.

 Przykładowe przedmioty kształcenia kierunkowego na studiach I stopnia:

anatomia i embriologia ryb, hydrochemia, bionżynieria środowiska wodnego, hydrozoologia, genetyka, ekologia i biologia morza, ratownictwo wodne, hydrobotanika, akwakultura, wędkarstwo, podstawy nurkowania swobodnego, wylęgarnictwo ryb.
Na II stopniu studiów magisterskich przedmioty uzależnione są od wyboru specjalności.
Przykładowe przedmioty kierunkowe realizowane na studiach II stopniu to m.in. biologiczne zasoby wód, ekologia i ochrona środowiska wodnego, genetyka i selekcja ryb, marikultura, akwarystyka, hydroakustyka i radiolokacja w rybactwie, monitoring wód, ochrona i rekultywacja wód, chów skorupiaków i małży, choroby organizmów wodnych, systematyka ryb użytkowych, selektywność narzędzi połowu.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku są specjalistami znajdującymi zatrudnienie:

 • w jednostkach administracji publicznej,
 • w laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska,
 • w jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wód,
 • w jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej,
 • na statkach floty krajowej i zagranicznej,
 • przy projektowaniu nowoczesnych narzędzi połowowych w oparciu o specjalistyczną technikę informatyczną,
 • w ośrodkach zajmujących się akwakulturą,
 • przy nadzorowaniu prac w ośrodkach zarybieniowych w wylęgarniach,
 • przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki.

Dodatkowe możliwości!

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Ichtiologia i akwakultura umożliwia uzyskanie karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego (już po I stopniu). Ponadto w czasie nauki studenci mogą ukończyć kurs nurkowania i kurs sternika motorowodnego.
Dodatkowo studenci mogą wziąć udział w płatnych szkoleniach umożliwiających wejście na jednostkę pływającą oraz wystąpienie o wydanie książeczki żeglarskiej. Przykładowa tematyka szkoleń:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR;                    
 • Podstawy Ochrony Przeciwpożarowej;                        
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna;            
 • Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.13.

   
Szkolenia prowadzą m.in.:

 • Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie;
 • CSM Zenit;
 • Ośrodek Ratownictwa Morskiego - Akademia Morska w Szczecinie;
 • Maritime Safety & Security.


Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów I stopnia i II stopnia kierunku Ichtiologia i akwakultura  są dostępne na stronie internetowej WNOZIR.

Serdecznie zapraszamy!!!