Mikrobiologia stosowana

To nowy kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy. Studia na kierunku pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych i technicznych. Absolwent jest przygotowany do szeroko rozumianej działalności w dziedzinie mikrobiologii.

 

Oferujemy kształcenie na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku.

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (stacjonarne) lub 2 lata (niestacjonarne)

Studia niezależnie od stopnia kształcenia kończą się egzaminem dyplomowym, w trakcie którego student zdaje egzamin ustny i przedstawia pracę dyplomową.

 

Przykładowe przedmioty w toku studiów

  • I stopnia: bakteriologia, biologia i bioenergetyka komórki, biologia molekularna drobnoustrojów, diagnostyka mikrobiologiczna, genetyka mikroorganizmów, mikrobiologia (lekarska, weterynaryjna, przemysłowa, rolna, sanitarna, wód i ścieków, żywności), mykologia parazytologia, wirusologia.
  • II stopnia: genomika, hodowle komórkowe i ich wykorzystanie, immunologia, mechanizmy zakażeń, mikrobiologia (farmaceutyczna i przetwórstwa żywności), specjalistyczne techniki mikroskopowe, wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczych.

 

Pracę znajdziesz w:

  • przyszpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych,
  • laboratoriach mikrobiologicznych przy zakładach przetwórstwa żywności,
  • Zakładach Higieny Weterynaryjnej,
  • Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych,
  • laboratoriach, w których stosowane będą metody z biologii molekularnej oraz jednostkach wykorzystujących mikroorganizmy w biotechnologii.

 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji elektronicznej.