Mikrobiologia

Mikrobiolog to profesjonalista w swojej dziedzinie, pozostający blisko potrzeb współczesnego człowieka, świadomy kierunku, w którym zmierza świat na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i gospodarczej.

 

Studia I stopnia na kierunku: Mikrobiologia
 • stacjonarne: 7 semestrów (3,5 roku), rekrutacja: od 16 maja 2023
  Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera.
 Studia II stopnia na kierunku: Mikrobiologia
 • stacjonarne: 3 semestry (1,5 roku), rekrutacja: od stycznia 2023 (dla osób posiadających tytuł inżyniera)
  Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magister inżynier.

Zobacz film o kierunku.

Na studiach I i II stopnia masz możliwość odbycia części studiów w ramach programu Erasmus+ (wejdź), które pozwalają nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, ale również nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi z całego świata.
Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Będziesz mieć możliwość:

 • uzyskania dofinansowania do zakwaterowania w domu studenckim,
 • odbywania praktyk studenckich w akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych i analitycznych.
Internetowa Rekrutacja Kandydatów - wejdź

Dlaczego warto studiować na kierunku Mikrobiologia?

 • Wiedza to nie tylko teoria ale również praktyka!!! W dzisiejszym świecie wiedza praktyczna jest bardziej potrzebna. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są  w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt., m.in. mikroskop konfokalny, skaningowy, DNA Ponter, Real – Time PCR, sekwenator, czytnik ELISA, zimna plazma czy chromatograf.

 Mikroskop z kamerąRealtime PCRKomora do pionowej elektroforezy żelowejZestaw bioreaktorów

 • Zdobędziesz umiejętność wykonywania analiz m.in. z mikrobiologii, biotechnologii, genetyki, immunologii, wirusologii i parazytologii zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami ISO.
 • W ramach realizacji prac dyplomowych i magisterskich będziesz wykonywać badania eksperymentalne, a wyniki tych badań publikowane są w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Możesz uczestniczyć w realizowanych projektach badawczych  i grantach w ramach działalności Studenckiego Koła Mikrobiologii i Biotechnologii.

Nasz kierunek: Mikrobiologia  jest jedynym w Polsce, na którym oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie mikrobiologa uzyskasz również przygotowanie do pracy i samodzielnego rozwiazywania problemów z zakresu Technologia żywności i mikrobiologii środowiskowej. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi specjalistami w przyzakładowych Działach Kontroli Jakości.

Przykładowe przedmioty kształcenia kierunkowego na studiach I stopnia:

Biologia molekularna drobnoustrojów, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia żywności,  mikrobiologia weterynaryjna, mikrobiologia lekarska, diagnostyka mikrobiologiczna, parazytologia.

Na II stopniu studiów magisterskich już od pierwszego semestru masz możliwość indywidualnego doboru przedmiotów spośród 10 bloków w zależności od zainteresowań kierunkowych.

Przykładowe przedmioty kierunkowe realizowane na studiach II stopniu to m.in. mikrobiologia farmaceutyczna, wykorzystane inżynierii genetycznej w naukach rolniczych, genomika, proteomika, mechanizmy zakażeń, mykologia lekarska, bioinformatyka, hodowle komórkowe.

Nowość!!! Od  roku akademickiego 2020/2021 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia dzięki którym uzyskasz certyfikaty uprawniające do:
 1. Pobierania próbek środowiskowych w świetle znowelizowanej normy PN EN ISO 17025:2018-02
 2. Przeprowadzania walidacji metod mikrobiologicznych i szacowania niepewności pomiaru
 3. Wdrażania systemu i zapewnienia najwyższej jakości badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Podczas studiów realizowane są warsztaty dydaktyczno – szkoleniowe, na których nasi studenci maja możliwość zapoznania ze specyfiką pracy w różnych laboratoriach m.in. w laboratoriach Kontroli Jakości, państwowych instytucjach kontrolujących żywność czy zagranicznych laboratoriach mikrobiologicznych.

Kwalifikacje absolwenta 

CO OSIĄGNIESZ? 

 • wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań mikrobiologicznych zgodnie z obowiązującymi normami ISO.
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie nowoczesnych laboratoriów mikrobiologicznych.
 • Certyfikaty uprawniające m.in. do prawidłowego przeprowadzania próbkobrania, walidacji metod mikrobiologicznych i analitycznych
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w badaniach mikrobiologicznych, genetycznych, analitycznych.
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

Dodatkowe umiejętności…..

Studenci odbywają 120 godzin praktyk w wybranych laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, medycznych lub weterynaryjnych. Odbyte praktyki umożliwiają studentów ukierunkowanie się na określone działy mikrobiologii Wydział prowadzi współpracę z najlepszymi laboratoriami w regionie, dlatego pomagamy studentom wybrać i uzyskać dostęp do laboratorium na staż.

Gdzie możesz pracować?

Zawód Mikrobiologa umożliwia wielu dróg rozwoju. Ich wybór zależy tylko od Ciebie.

 Nasi absolwenci pracują jako specjaliści w Polsce i zagranicą, w :

 • w jednostkach naukowych;
 • akredytowanych laboratoriach mikrobiologicznych, diagnostycznych, weterynaryjnych i kosmetycznych;
 • państwowych instytucjach zajmujących się kontrolą produkowanej żywności m.in. IHARS, Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ZWIK;
 • przyzakładowych laboratoriach mikrobiologicznych, m.in. Browar, zakładach produkujących żywność, kosmetyki itp.
 • jednostkach certyfikujących laboratoria mikrobiologiczne;
 • w jednostkach branżowych opartych na systemach zarządzania jakością
   i bezpieczeństwem.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów I stopnia i II stopnia kierunku Mikrobiologia są dostępne na stronie internetowej WNOZIR oraz na naszym facebooku.

Przekonaj się sam, że warto u nas studiować!!!