Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Poznasz najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów.

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (stacjonarne) lub 4 lata (niestacjonarne).

Studia II stopnia trwają 1,5 - 2 lata (stacjonarne) lub 2 lata (niestacjonarne).

 

Na studiach I stopnia oferujemy kształcenie na 3 specjalnościach (do wyboru po 1 roku studiów):

 • technologia i żywienie,
 • żywienie człowieka i dietetyka,
 • technologia żywności pochodzenia wodnego.

Na studiach II stopnia oferujemy kształcenie na 4 specjalnościach (do wyboru po zakwalifikowaniu):

 • technologia i biotechnologia żywności,
 • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności,
 • technologia rybna,
 • żywienie człowieka.

 

Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • I stopnia: higiena i toksykologia żywności, chemia żywności, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, ogólna technologia żywności, fizjologia żywienia, nutrigenomika z elementami proteomiki, biotechnologia żywności, szczegółowe technologie (mięsa, roślinna, mleczarska, produktów zbożowych), dietetyka, żywienie człowieka, patofizjologia, fizjologia człowieka, projektowanie nowych produktów żywnościowych.
 • II stopnia (w zależności od specjalności): wybrane działy w biotechnologii żywności, wybrane działy w szczegółowych technologiach (mięsa, roślinnej, mleczarskiej, ryb i owoców morza), inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywności, molekularne metody oceny surowców i produktów żywnościowych, żywienie w różnych stanach fizjologicznych, patofizjologia w żywieniu człowieka, wybrane działy z toksykologii oraz w analizie i ocenie jakości żywności, indywidualna przedsiębiorczość w przemyśle spożywczym, prawo żywnościowe.

 

Pracę znajdziesz w:

 • różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą,
 • chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
 • placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • urzędach celnych,
 • statkach-przetwórniach, promach i statkach pasażerskich,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
 • dystrybucji żywności oraz w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.

 

 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji elektronicznej.