Technologia żywności i żywienie człowieka

Chcesz wiedzieć co jeść, by przez całe swoje życie cieszyć się zdrowiem? Chciałbyś poznać procesy produkcji żywności oparte na nowoczesnych technologiach? Studiuj na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka!

 

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka
 • stacjonarne: 7 semestrów (3,5 roku), rekrutacja: maj 2021
  Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności do wyboru:

 • Technologia i żywienie
 • Technologia żywności pochodzenia wodnego
 • Żywienie człowieka i dietetyka

 

 Studia stacjonarne II stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka
 • stacjonarne: 3 semestry (1,5 roku), rekrutacja: styczeń 2022 (dla osób posiadających tytuł inżyniera)
  Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magister inżynier.

Specjalności do wyboru:

 • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • Technologia i biotechnologia żywności
 • Technologia rybna
 • Żywienie człowieka

 

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka
 • niestacjonarne: 8 semestrów (4 lata), rekrutacja: maj 2021
  Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności do wyboru:

 • Technologia i żywienie
 • Technologia żywności pochodzenia wodnego

 

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienie człowieka
 • niestacjonarne: 4 semestry (2 lata), rekrutacja: maj 2021 (dla osób posiadających tytuł inżyniera)
  Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magister inżynier.

Specjalności do wyboru:

 • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
 • Technologia i biotechnologia żywności
 • Technologia rybna
 • Żywienie człowiekaNa studiach I i II stopnia masz możliwość odbycia części studiów w ramach programu Erasmus+ (wejdź), które pozwalają nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, ale również nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi z całego świata.
Program studiów jest realizowany zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów na innych uczelniach, także za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

 

Internetowy system rekrutacji - wejdź

 

Co możemy Ci zaoferować?

Technologia żywności i żywienie człowieka jest kierunkiem, który od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Poznasz na nim najnowsze technologie przetwarzania surowców spożywczych, metody oceny jakości żywności oraz nauczymy Cię układania diet i jadłospisów. Dzięki doskonale wyposażonym specjalistycznym laboratoriom oraz kadrze dydaktycznej możesz zdobyć umiejętności wytwarzania atrakcyjnych produktów żywnościowych, jak również planować racjonalne żywienie – nie tylko siebie i swoich bliskich. Swoją wiedzę możesz sprawdzić oraz poszerzyć podczas praktyk zawodowych, ale również realizując część studiów w jednej z wielu partnerskich uczelni za granicą. Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci stać się poszukiwanym specjalistą w swoim zawodzie i zdobyć satysfakcjonującą pracę. Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka to nie tylko nauka, ale również czas na zabawę, nowe przyjaźnie i doświadczenia oraz możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych.

 

 

Czego się nauczysz?

W trakcie zajęć nauczysz się między innymi:

 • stosować metody analizy i oceny żywności, kontrolować zmiany zachodzące podczas jej przechowywania, ocenić jakość surowców i produktów żywnościowych,
 • wykrywać zafałszowania żywności,
 • podnosić prozdrowotne efekt diety dzięki odpowiedniemu doborowi składników pokarmowych,
 • projektować i ocenić jadłospis dla różnych grup ludności oraz umiejętnie identyfikować i korygować błędy w żywieniu i stylu życia różnych grup ludności,
 • oszacować przydatność technologiczną różnego rodzaju surowców spożywczych,
 • zaplanować proces produkcyjny przetworów spożywczych i skalkulować koszty ich wytwarzania,
 • umiejętnie gospodarować produktami ubocznymi i odpadami przemysłu spożywczego,
 • dobierać odpowiedni rodzaj opakowania i system pakowania, oraz wybrać dla danych warunków najlepszą metodę zabezpieczenia surowców i produktów spożywczych,
 • projektować linie technologiczne dobierając adekwatne do danego procesu maszyny i urządzenia.Przykładowe przedmioty kształcenia kierunkowego na studiach I stopnia:

higiena i toksykologia żywności, chemia żywności, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, ogólna technologia żywności, fizjologia żywienia, nutrigenomika z elementami proteomiki, biotechnologia żywności, szczegółowe technologie (mięsa, roślinna, mleczarska, produktów zbożowych), dietetyka, żywienie człowieka, patofizjologia, fizjologia człowieka, projektowanie nowych produktów żywnościowych.
Na II stopniu studiów magisterskich przedmioty uzależnione są od wyboru specjalności.
Przykładowe przedmioty kierunkowe realizowane na studiach II stopniu to m.in. enzymologia, higiena w przemyśle spożywczym, prawo żywnościowe, technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznej, zarządzanie jakością żywności, alergie pokarmowe, analityka żywności, dietetyka w chorobach autoimmunologicznych, higieniczno-toksykologiczna ocena opakowań, inżynieria genetyczna w przetwórstwie żywności.

Twoja kariera zawodowa

Absolwenci kierunku są specjalistami znajdującymi zatrudnienie:

 • w różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą,
 • w chłodnictwie i przechowalnictwie żywności,
 • w placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w urzędach celnych,
 • na statkach-przetwórniach,
 • na promach i statkach pasażerskich,
 • w zakładach żywienia zbiorowego,
 • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów,
 • przy dystrybucji żywności oraz w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.


Nie czekaj – my czekamy na Ciebie!