Rada dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

Skład osobowy

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko

Prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska

Dr hab. Iwona Adamska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. ZUT

Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. ZUT

Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT

Dr hab. inż. Marek Kotowicz, prof. ZUT

Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, prof. ZUT

Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT

Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, prof. ZUT

Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT

Dr inż. Anna Bogacka

Dr inż. Katarzyna Felisiak

Dr inż. Katarzyna Szkolnicka

Dr inż. Barbara Szymczak

 

 

 

 

Harmonogram posiedzeń

30.09.2020 r.

Akty prawne ZUT

Oświadczenia:

Zarządzenie nr 99 Rektora ZUT  (format:  pdf, rozmiar:  1,84 MB)z dnia 12.11.2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających ZUT do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017-2020

Zarządzenie nr 7 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  775 KB) z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017–2020

 

Rada Dyscypliny Naukowej:

Zarządzenie nr 129 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  4,39 MB) z dnia 18.09.2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT w Szczecinie na kadencję 2020-2024

Zarządzenie nr 95 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  4,18 MB) z dnia 6.11.2019 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych ZUT na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. (ARCHIWALNY)

Zarządzenie nr 105 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  3,30 MB) z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej ZUT

Zarządzenie NR 17 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  550 KB) z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Stopnie naukowe:

Uchwała nr 112 Senatu ZUT (format:  pdf, rozmiar:  165 KB) z dnia23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 117 Senatu ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,50 MB) z dnia 14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 112 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 113 Senatu ZUT (format:  pdf, rozmiar:  156 KB) z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

Uchwała nr 116 Senatu ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,50 MB) z dnia 14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny:

Komunikat Nr 28  Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  575 KB) z dnia 17 lipca 2020 r. o powołaniu przewodniczących rad dyscyplin na kadencję 2020 - 2024

Zarządzenie NR 128 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  519 KB) z dnia 18.09.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4.09.2020 r. w sprawie zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 - 2024

Zarządzenie NR 117 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  328 KB) z dnia 04.09.2020 r. w sprawie zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 - 2024

Zarządzenie NR 69 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  267 KB) z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. (ARCHIWALNY)

Zarządzenie NR 16 Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  1,10 MB) z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.