Rada dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

Skład osobowy

1.     Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT - przewodnicząca

2.      Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

3.     Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT        

4.     Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. ZUT 

5.     Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, prof. ZUT

6.     Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. ZUT 

7.     Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT- zastępca przewodniczącej

8.     Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT

9.     Dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT

10.  Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska, prof. ZUT

11.  Dr hab. inż. Edyta Balejko - przedstawiciel Rady Dyscypliny w Radzie Szkoły Doktorskiej

12.  Dr hab. inż. Marek Kotowicz

13.  Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki

14. Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska

15. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz

16.  Dr inż. Anna Bogacka

17.  Dr inż. Katarzyna Felisiak

18.  Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec

19.  Dr inż. Katarzyna Szkolnicka

20.  Dr inż. Barbara Szymczak

21.  Dr inż. Grzegorz Tokarczyk

Harmonogram posiedzeń

20 listopada 2019 r. 

18 grudnia 2019 r.

15 stycznia 2020 r.

Akty prawne

Zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 6.11.2019 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych ZUT na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12.11.2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających ZUT do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017-2020

Zarządzenie nr 7 Rektora ZUT z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017–2020

Zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej ZUT

Uchwała nr 112 Senatu ZUT z dnia23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 117 Senatu ZUT z dnia14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 112 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

Uchwała nr 116 Senatu ZUT z dnia 14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT