Rada dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia

Skład osobowy

Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak - przewodniczący

Harmonogram posiedzeń


Akty prawne ZUT

Oświadczenia:

Zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12.11.2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających ZUT do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017-2020

Zarządzenie nr 7 Rektora ZUT z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji 2017–2020

 

Rada Dyscypliny Naukowej:

Zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 6.11.2019 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych ZUT na okres od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. (ARCHIWALNY)

Zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 15.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej ZUT

Zarządzenie NR 17 Rektora ZUT z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 105 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Stopnie naukowe:

Uchwała nr 112 Senatu ZUT z dnia23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 117 Senatu ZUT z dnia14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 112 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT

Uchwała nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

Uchwała nr 116 Senatu ZUT z dnia 14.10.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 113 Senatu ZUT z dnia 23.09.2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny:

Komunikat Nr 28  Rektora ZUT z dnia 17 lipca 2020 r. o powołaniu przewodniczących rad dyscyplin na kadencję 2020 - 2024

Zarządzenie NR 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie NR 16 Rektora ZUT z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 8 października 2019 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze: prorektora, dyrektora Szkoły Doktorskiej, dziekana oraz przewodniczącego rady dyscypliny naukowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na okres od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.